NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA ODNOSNIE WNIOSKÓW NA NOWE POKRYCIA DACHOWE:

1.    Czy w przypadku gdy budynek jest zamieszkiwany przez więcej niż jedną rodzinę istnieje możliwość otrzymania dofinansowania?

Wszystkie rodziny zamieszkujące budynek muszą spełniać kryteria i złożyć wnioski. Członek rodziny musi być właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem budynku, którego dotyczy wniosek. Wszyscy współwłaściciele/ użytkownicy muszą zamieszkiwać w budynku. Warunkiem realizacji jest zakwalifikowanie wszystkich wniosków dotyczących danego budynku do dofinansowania.

 2.    Do jakiego wieku dziecka jest przyznawana dodatkowa punktacja?

Jak dla zasiłku rodzinnego – zgodnie z art. 6, ust. 1, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) o świadczeniach rodzinnych do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

 3.    Jaka blacha zostanie dostarczona ?

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia z przetargu t.j.:

 a.    Blachodachówka modułowa powlekana o następujących parametrach technicznych:

  •      blachodachówka grubości min. 0,5mm,
  •      blachodachówka w modułach (arkuszach) przygotowanych przez producenta o wymiarach maksymalnych do 1250x900mm,
  •      blacha cynkowana ogniowo (masa powłoki cynku min. 275g/m2),
  •      powłoka poliestrowa grubości nominalnej min. 25 mikronów,
  •      kolor brązowy (RAL 8017 lub zbliżony – do ostatecznej decyzji Zamawiającego),
  •      gwarancje bezwarunkowe tzn. niezwiązane i nieuzależnione m.in. od zakupu jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów do montażu oraz montażu przez autoryzowany serwis, w tym:
  •      gwarancja na zachowanie powłoki organicznej – min. 15 lat,
  •      gwarancja na perforację w skutek korozji – min. 30 lat.

       b.    Folii paroprzepuszczalna stosowana pod pokrycie dachowe o następujących parametrach:

  •      ciężar powierzchniowy [g/m2]: 140
  •      materiał: polietylen, siatka PP
  •      wytrzymałość na rozrywanie [N/5 cm]: >250
  •      paroprzepuszczalność [g/m2/24h]: >40

c.   Gąsiory kalenicowe o parametrach niezbędnych do montażu całego systemu dachowego pochodzącego od jednego producenta tak, aby wszystkie elementy systemu były dopasowane zarówno pod względem     technologicznym jak i kolorystycznym, gwarantując wysoką jakość dachu i zapewniając jednolite jego wykończenie.

 

 4.    Czy muszę posiadać eternit na dachu czy może być na ziemi ?

W momencie składania wniosku przedmiotowy eternit musi znajdować się na dachu

 

 

Wymogi nie wynikające bezpośrednio z regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych mają zastosowanie do bieżącego naboru wniosków na podstawie §6 ust. 7 regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych.

 


 

 NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA ODNOSNIE WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU:

 

 1. Kto może złożyć wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest?

a)       osoby fizyczne (100% dofinansowania),

b)       wspólnoty mieszkaniowe (100% dofinansowania),

c)       jednostki samorządu terytorialnego (85% dofinansowania),

d)       spółdzielnie mieszkaniowe (30% dofinansowania).

 1. Gdzie należy się zgłosić jeśli chce się usunąć wyroby zawierające azbest?

Należy się udać do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na lokalizację występowania wyrobów zawierających azbest.

 1. Czy na wniosku są potrzebne podpisy współwłaścicieli?

Nie. Wystarczającym jest podpis wnioskodawcy wymienionego w pierwszej części wniosku.

 1. Jakie załączniki są potrzebne do wniosku gdy azbest występuje na dachu?

Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).

 1. Jakie załączniki są potrzebne do wniosku gdy azbest zalega na nieruchomości?

W przypadku zdemontowanego przed 6 maja 2004r.:

Wystarczy sam wniosek, bez załączników.

W przypadku zdemontowanego po 6 maja 2004r.:

Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)

6.    W jaki sposób będzie przekazywana informacja o zakwalifikowaniu wniosku

Informacja będzie znajdować się na stronie projektu (www.azbest.lubelskie.pl) oraz u właściwego gminnego koordynatora projektu (zakładka: PARTNERZY)

 1. W jaki sposób mogę skontaktować się z wykonawcą prac w celu ustalenia terminu utylizacji azbestu?

Informacja o wyborze wykonawców oraz osoba do kontaktu będzie znajdowała się na stronie projektu. Wykonawca będzie się kontaktować z beneficjentami w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.                

 1. Czy mogę zrezygnować z udziału w projekcie po złożeniu wniosku?

Tak, należy taką informację na piśmie przekazać do gminnego koordynatora projektu oraz wykonawcy prac.

 1. Czy grożą mi jakieś konsekwencje finansowe jeżeli zrezygnuję z realizacji wniosku?

Nie, za rezygnację z realizacji wniosku nie grożą żadne konsekwencje finansowe.

 1. Czy mogę złożyć wniosek na utylizację azbestu jeśli w poprzednim naborze zrezygnowałem z udziału w projekcie?

Tak.