Do pobrania

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne i niezbędne dokumenty, aby zgłosić swoją gminę do Projektu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego" na lata 2018-2019

 

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu 

Umowa o Współpracy (dla jednostek samorządu terytorialnego)

 

 


 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (USUWANIE AZBESTU) 30.01.2017 r.

 

 


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (USUWANIE AZBESTU) NA ROK 2016

           Wzór Umowy Partnerskiej dla JST

 

AKTUALIZACJA 31.05.2016 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH NA ROK 2016

 ANEKS DO UMOWY O WSPÓŁPRACY (PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI UMOWY)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, REGON 431028631
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wdrażania projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowym na terenie województwa lubelskiego wzmocniony spranym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”,
  •  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  •  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Wszystkie powyższe informacje uzyskają Państwo także u właściwego gminnego koordynatora projektu, w szczególności w chwili składania wniosku.

 


 

NOWE DACHY III - LISTY RANKINGOWE 2016 (21.09.2016 r.)

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych

Gminne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na realizację nowego pokrycia dachowego


 

NOWE DACHY II - LISTY RANKINGOWE 2016 (12.07.2016 r.)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych

Gminne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na realizację nowego pokrycia dachowego

 


NOWE DACHY - LISTY RANKINGOWE 2016 (01.03.2016 r.)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia gminnych list rankingowych

Gminne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie na realizację nowego pokrycia dachowego

 


 

USUWANIE AZBESTU - LISTY RANKINGOWE 2016 (21.09.2016 r.)


 

USUWANIE AZBESTU - LISTY RANKINGOWE 2016 (23.02.2016 r.)

 

 


MATERIAŁY INFORMACYJNE NA ROK 2016:

Ulotka

Plakat

Broszura

                                                                                                                                                                             

Reportaże w Radiu na temat szkodliwości AZBESTU

  1. Reportaż – Radio Lublin
  2. Reportaż – TVP Lublin 
  3. Reportaż – Katolickie Radio Podlasie