Skąd dowiedziałeś się o naszym projekcie?

Skąd dowiedziałeś się o naszym projekcie?

1
134

Głosów

Głosowanie
Materiały informacyjne

5 Lat temu

2
92

Głosów

Głosowanie
Strona internetowa urzędu

5 Lat temu

3
71

Głosów

Głosowanie
Inne

5 Lat temu

4
33

Głosów

Głosowanie
Kontakt bezpośredni z koordynatorem

5 Lat temu

5
26

Głosów

Głosowanie
Strona internetowa innej instytucji

5 Lat temu

6
11

Głosów

Głosowanie
Kontakt z innym beneficjentem

5 Lat temu

1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.