Skąd dowiedziałeś się o naszym projekcie?

Skąd dowiedziałeś się o naszym projekcie?

1
134

Głosów

Głosowanie
Materiały informacyjne

6 Lat temu

2
92

Głosów

Głosowanie
Strona internetowa urzędu

6 Lat temu

3
71

Głosów

Głosowanie
Inne

6 Lat temu

4
33

Głosów

Głosowanie
Kontakt bezpośredni z koordynatorem

6 Lat temu

5
26

Głosów

Głosowanie
Strona internetowa innej instytucji

6 Lat temu

6
11

Głosów

Głosowanie
Kontakt z innym beneficjentem

6 Lat temu

1 możliwych do oddania głosów

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.