Zgłoś gminę do Projektu usuwania azbestu

  • Drukuj

Rozpoczynamy rekrutację gmin naszego województwa do współpracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Projektu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego".

Tylko mieszkańcy tych gmin, które przystąpią do projektu będą mieli szansę otrzymać 100% wsparcie w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, pakowania, transportu i ich utylizacji.

Dzięki współpracy przy realizacji projektu gmina oprócz unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów zyskuje dodatkowe korzyści takie jak: 

 

 - poprawę walorów krajobrazowych 

- unieszkodliwienie niebezpiecznych wyrobów w swoim otoczeniu

- kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców 

- poprawę jakości środowiska przyrodniczego,

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dobrowolnego przystąpienia do Projektu.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do Projektu wraz z ww. Regulaminem dostępne są na stronie www.azbest.lubelskie.pl, a na zgłoszenia gmin czekamy do dnia 29 grudnia 2017 roku.

W celu przystąpienia do współpracy zainteresowana Gmina powinna:

  1. Podpisać i dostarczyć Umowę o Współpracy w terminie określonym w ogłoszeniu

Dokumentację prosimy wysłać na adres:

Regionalne Biuro Projektu

"System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"

ul. Stefczyka 3

20-151 Lublin

       2. Przesłać mailem na adres Regionalnego Biura Projektu dane pracownika Gminy, który na potrzeby współpracy przyjmie funkcję Gminnego Koordynatora.

       3. Przesłać mailem na adres Regionalnego Biura Projektu link do elektronicznej wersji aktualnego Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do projektu

Umowa o Współpracy